Slik svarer kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter når Romerikes Blad spør om det var et nødvendig grep å legge ned ekspressbussene 313 og 316 fra Nes til Oslo.

– I likhet med Timexpressen har også linje 313 og 316 hatt en nedgang i passasjertall de siste årene på grunn av et bedret togtilbud og utfordringer med kø og problemer med å holde korrespondansen til de øvrige busslinjene.

– Ekspresslinjer er kostbart når halvtomme busser kjører lange strekninger og tidvis stamper i kø. Det gjør at det kun er noen få reisende som har hatt glede av dette busstilbudet, sier Janborg.

Hun sier at Ruter trolig ville ha gjennomført endringen på et senere tidspunkt, selv om Timexpressen (i regi av Nettbuss, red.anm.) ikke ble lagt ned.

– Nå ble beslutningen framskyndet for å kunne tilby et fortsatt fungerende busstilbud lokalt, sier Janborg.

– Da vi fikk melding om at Nettbuss ville legge ned sitt tilbud, kunne vi ha latt vårt tilbud være som det var, men da uten Timexpressen som grunnstamme. Da ville ekspressbusslinjene bestått, men det ville ikke vært noe lokalt tilbud igjen i Nes og ingen korrespondanser som fungerte, sier Gro Janborg.

Ruter valgte i stedet å bygge opp et nytt lokalt busstilbud, med en ny grunnstamme.