Pendleren Jørn (48) er ny sjef - skal lede 45-50 mennesker

Jørn (48) pendler fra Kongsvinger for å styre Familiens Hus og lede voksne som skal hjelpa barn, unge og familiene deres. Samlingen i Familiens hus innebærer også mer Solør-samarbeid.