Pasient ved SOAS smittet - nå er alle pasientene på avdelingen testet

I tillegg er en pasient som bor hjemme, men som mottar bistand fra hjemmetjenesten, smittet.