Strammer inn på parkering i sentrum

SØR-ODAL: Parkeringsplassene utenfor butikkene fylles stadig opp av pendlere. Nå ser kommunen seg nødt til å innføre regler.