Paal og resten av styret i grendeforeningen tilbyr både handlehjelp og «hyttevakt»

- Vi vil være med på den globale dugnaden.