Sterk sammen med andre

Av

GRUE: En sterk og framtidsrettet kommune sammen med andre kommuner i Kongsvingerregionen.