– Jeg er for lavere skatter og avgifter. På sikt vil vi avvikle eiendomsskatten. Og jeg vil ha minimalt med ulv i norsk natur, helst ingen

EIDSKOG: Sten Gjermund Fjeldskogen mener det blir avgjørende viktig at kommunen trekker til seg unge familier.