Overskuddsfabrikken holdt koronastengt - den tiden benyttet de veldig godt

KONGSVINGER: Overskuddsfabrikken har benyttet tiden de har vært koronastengt godt. De har fått ryddet, vasket og lokalene har blitt mer åpne.