Eget kriseteam håndterer idrettsledersaken for kommunen

– Det er nedsatt en egen gruppe som håndterer denne saken i regi av kommunen. Den viktigste jobben er å gi svar og hjelpe berørte parter videre i systemer, sier ordføreren.