Over natta får Angela 300 nye medarbeidere: Slik blir det nye togtilbudet

I dag tar svenske SJ over sju togstrekninger i Norge. Som følge av dette vil det tre i kraft en rekke endringer i togtilbudet.