Ove har i beste skogfinsk tradisjon tatt i bruk besvergelser mot korona

GRUE: De gamle finnene brukte besvergelser mot sykdom, sår og lidelser. Ove Berg har plukket fram gamle besvergelser som lanseres på nytt.