Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det stor variasjon mellom landsdelene, og spesielt i nord er sannsynligheten for en stor vårflom på oransje nivå fortsatt stor.

– I noen av vassdragene på Østlandet er sannsynligheten for stor vårflom nå noe redusert på grunn av det varme været forrige uke. Det gjelder spesielt Trysilvassdraget, Glomma og deler av Drammensvassdraget hvor det nå er normal sannsynlighet for stor vårflom, opplyser hydrolog Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten i NVE i en pressemelding.

Ved andre innlandselver i Sør-Norge er det fortsatt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom på grunn av mye snø.

Ifølge den nyeste flomanalysen fra NVE er det nå liten sannsynlighet over hele landet for at vårflommen kommer opp på det høyeste nivået rødt. Det er været som avgjør hvor stor flommen blir, og NVE oppdaterer derfor sine analyser annenhver eller hver uke fram til vårflommen begynner.

– Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv om det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli en del nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø, avslutter Engen.