Pensjonistpartiet (Pp), er en av valgets klare vinnere i Kongsvinger med en doblet oppslutning og tre representanter i kommunestyret. Partiet ble derfor invitert av Høyre til en samtale for å vurdere mulighet for et samarbeid for å oppnå politisk flertall i kommunestyret. Kravet var at Sp skulle ha ordfører og at Høyre skulle ha varaordfører. Invitasjonen var tidsbegrenset for om vi ville være med eller ikke.

Pp var også i samtaler med Ap. Ap med ordfører kandidat Elin Såheim Bjørkli var ryddig hvor hun orienterte om at hun var i dialog med Sp om et fortsatt politisk samarbeid. Vi forsto på henne at det var naturlig og realistisk.

Vi ville avvente utfallet dialogen mellom Ap og Sp før vi gikk videre med sonderinger med Høyre, dette for å se om det var mulig å få en politisk plattform som vi kunne stå inne for.

Nå kjenner alle resultatet om spillet om makten i Kongsvinger. Sp med ordfører sammen med sine rikspolitiske og ideologiske motpoler som H, Frp, V og med Frp med sin rikspolitiske motpol som V, Sp og Mdg.

Den nye posisjonen blir en fargerik forsamling med politisk identitet og ideologi som står milevis fra hverandre. Hvordan samarbeidet vil fungere med så stor ideologisk og programmessig avstand skal bli spennende å følge. Krfs Ringsbu får en stor oppgave som brubygger.

Glåmdalen har tidligere kritisert Pp for manglende ideologisk forankring. Hvordan avisa vil problematisere den sprikende politiske forankring mellom de seks partier som er i posisjon blir spennende å se. At avisa unnlater å omtale Pp med sine snart 1000 velgere bak sine tre mandater er spesielt, selv med myrsnipas briller på.

Selvsagt er det bedre å være i posisjon enn i opposisjon. Vi gikk til valg på et helhetlig program. Å forene det med et svært sprikende program fra flere partier var litt vanskelig for oss. Premissene kunne bli for mange og for store. Å bli fristilt i flere politiske fanesaker gir et klart inntrykk av at posisjonen er mye viktigere enn politikk.

I denne saken føler vi i Pp at politikk og identitet settes til side i jakten på posisjon som ordfører og varaordfører.

Samtidig som vi ønsker posisjonen lykke til vil vi takke Elin Såheim Bjørkli som en ryddig og konstruktiv samtalepartner.