Ole Magnus oppdaget flammene – se bilder da stort bygg tok fyr i dag