Økt barnetrygd, men frykter for kontantstøtten: Hvis den forsvinner, vil mange få det veldig vanskelig

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn opp til 6 år.