Sjåføren førte ikke regnskap i over to år – krav på nærmere én million

ODAL: Omsetningen i mannens transportfirma var omkring 750.000 kroner, men han førte ikke noe regnskap.