Større inntektsvekst i Kongsvinger, men tre lokale kommuner har lavest vekst i Hedmark

Av

KONGSVINGER: Medianinntekten i Kongsvinger er nå på 363.200 kroner. Utviklingen her lokalt har vært bedre enn gjennomsnittet.