Sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Norges Bank klinket – riktignok ikke helt uventet – til med den kraftigste renteøkningen vi har sett her i landet på 20 år. Samtidig varslet hun at styringsrenta skal mer enn dobles fram mot neste sommer.

Sagt på en annen måte: På tide å stramme inn livremmen. For dette blir dyrt!

«Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august», kommenterte sentralbanksjefen i forbindelse med at rentehevingen ble offentliggjort torsdag.

Innen neste sommer ser Norges Bank for seg at renta skal opp til tre prosent. Det er mer enn en dobling fra dagens styringsrente, som etter gårsdagens heving på 0,5 er på 1,25 prosent. Det betyr i så fall at den gjennomsnittlige boliglånsrenta, som i dag ligger rundt 2,2 prosent, vil øke til 4,3 prosent innen et år, melder NTB.

For en familie med et boliglån på tre millioner kroner, innebærer dette at de årlige renteutgiftene stiger fra 66.000 til 129.000 kroner i året. Det er en økning på 63.000 kroner, eller 5250 kroner i måneden, før skattefradrag.

Ida Wolden Bache forklarte den doble rentehevingen med høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet, og ligger på et svært lavt nivå, i tillegg til at inflasjonen er klart over målet på to prosent. Prisveksten er et viktig parameter for Norges Bank å styre etter, men innebærer samtidig at summen av økte kostnader begynner å bli veldig høy for vanlige folk.

Alle som låner penger til bolig bør imidlertid tåle en lånerente på 4,5 prosent, som vi altså kan se allerede neste sommer. Men hva man bør og hva man kan, er ikke alltid samme sak. Ifølge tall DN har fått fra Statistisk sentralbyrå (SSB), lever 436.000 nordmenn i såkalte sårbare husholdninger. Dette er husholdninger med en gjeld som er mer enn tre ganger høyere enn inntekten, og som samtidig har mindre enn 100.000 kroner i bankinnskudd. I denne gruppen er aleneforsørgere med små barn, aleneboere, og par med barn er de mest utsatte.

I flere år har det vært usedvanlig billig å låne penger. Mange unge har ikke opplevd tider med høy rente. Men du skal ikke lengre tilbake enn til 2002 for å finne en styringsrente på syv prosent. Ytterligere 10 år tilbake, i 1992, lå styringsrenta en periode på 11 prosent.

Problemet nå, er at økte renteutgifter kommer på toppen av en periode med rekorddyr strøm, drivstoffpriser som har gått til himmels og en generell prisøkning på nær sagt alt. Derfor kommer de økte rentekostnadene til å svi litt ekstra.