– Å studere utenlands mer enn noe annet gir deg et helt annet perspektiv på karriere, utvikling og på livet, skriver Kongsvingerjenta Marie Eek Haugen som reiste til England for å studere ved Newcastle University i Nord-England, godt hjulpet av Odal Sparebanks og Glåmdalens stipend «Odøling og verdensborger».

Dette er et utdanningsstipend for ungdom i Odalen og Kongsvinger som har til hensikt å studere i utlandet. Stipendet er på 80.000 kroner og blir fordelt på to søkere. De som søker må være i alderen 19 til 28 år.

– Hensikten med dette stipendet er å stimulere til økt høyere utdannelse i Odalen og Kongsvinger, forteller salgssjef Morten Aasvangen i Glåmdalen.

– Vårt håp er at stipendet kan bidra til at de som blir mottakere kan få hjelp til å realisere en drøm. Stipendet kan ikke løse alle økonomiske utfordringer i forbindelse med en utdannelse, men at vi et stykke på vei kan være en bidragsyter til at utdannelsen kan realiseres, sier Morten Aasvangen.

– At ungdom reiser ut for å oppleve andre kulturer og måter å tenke på vil være berikende for den enkelte og nyttig for vårt distrikt når de tar med seg denne kunnskapen hjem. Avkastningen, i form av endt utdannelse og mange nye erfaringer, er drømmenes vitnemål, sier Aasvangen som sammen med Mette Skogstad i Odal Sparebank har et stort ønske om å kunne samle alle de 14 som hittil har vært i utlandet og studert med hjelp av stipendet.

– Det hadde vært veldig gøy å kunne samle alle sammen og hørt litt om hvordan det har gått med dem og hvor de er nå. Om de har lyktes med sin utdannelse og sine drømmer, sier Morten Aasvangen.