I 1877 åpnet Nordre Odalen Sparebank et kontor i den gamle almestua på Sand. Den var åpen én dag i måneden. 140 år etter er det Vipps som gjelder.

Årets utstilling under Liv i stuene og resten av sommeren på Odalstunet, er Odal Sparebanks historie fra én ansatt og åpningstid én dag i måneden, via milepæler fram til i dag.

Nå har Odal Sparebank kontorer i begge odalskommunene, Kongsvinger og Kløfta, har 45 ansatte og nettbanken er åpen 24 timer i døgnet.

Bankhistorie

– Vi er stolte av å kunne presentere vår historie fra den spede begynnelse.  1877 var det nok mest store skogeiere og bøndene som hadde de største gardene, som hadde penger å sette inn og som brukte banktjenester, sier Mette Faldalen Skogstad, markedssjef i Odal Sparebank.

Banken het Nordre Odalen Sparebank helt til 1962, da den fikk sitt nåværende navn.

Da hadde filialen på Skarnes åpnet i 1959. Og i perioden fra 1986 til midt på 2000-tallet hadde bankbussen 19 stopp! Det er andre tider nå, med en digital verden som for lengst har inntatt bankvesenet.

Nå planlegges et nytt, stort bank- og bibliotekbygg på Sand, som er beregnet å stå ferdig i 2019. I alle årene imellom, har banken hatt mange funksjoner:

– Som lokalbank har vi et samfunnsansvar utover det å bistå med banktjenester. Vi støtter lag og foreninger som gjør gode ting og får til aktiviteter i odalsbygdene, sier Faldalen Skogstad, før hun slipper inn første gjeng med elever fra barneskolene i Sør-Odal.

Fra blekk til iphone

Det er nemlig skolebarnas dag på Liv i Stuene, som åpner lørdag. Og de får ta del i bankhistorien. Hans Otto Glomsås har skrevet bankens historie, og forteller om gamle tider da blekk og penn var redskapene og parafinlamper sørget for lys.

Han viser også fram en én-kroneseddel fra 1917. På den tida var timelønna rundt 50 øre, så en måtte jobbe to timer for å få den krona.

I et skap står bankens mange sparebøsser som er delt ut til unge sparere gjennom årene.

I dag er kanskje «sparebøssa», også for de yngste, på iPhone?

– Den største forskjellen er at banken er så mye større nå, og moderne, sa Emil Svennby fra Disenå.

40 år med liv i stuene

Ute på tunet og i de ulike husene er det aktiviteter som ungene hiver seg inn i med liv og lyst. Noen går på stylter, hopper i sekk, eller løper potetløp. Andre besøker dyra og husmannsplassen, og de får oppleve lefsebakst med smaksprøver.

I 40 år har Liv i stuene vært et begrep i odalsbygdene, og for mange er det en årlig tradisjon å gå gjennom grinda til tunet og inn i en annen verden. I nesten like lenge har barnas dag vært arrangert.

– I våre dager er ungene mye mer aktivt med på de ulike postene. De får øve seg på ulike håndverk, sier Odalstunets leder Ola Storbråten.

Men i år fikk de ikke hesjet høy. Det har rett og slett vært for kaldt til at graset har grodd langt nok.

300 skoleelever fra alle barneskolene i kommunen hadde skoledagen sin på Odalstunet torsdag, og lørdag og søndag er det alles tur.