Vindmølle-avklaring til våren

NORD-ODAL: Investeringsbeslutningen vedrørende mulig etablering av vindmøller i Nord-Odal er ventet å komme i månedsskifte april/mai.