Dette var noe av budskapet fra leder i friskolekomiteen på Østsiden i Åsnes, Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson, på foreldremøtet i går kveld. Der la hun fram en tykk ringperm som utgjør søknaden som hun varslet ekspederes i dag. Det søkes om godkjennelse for en montessoriskole med plass til 70 elever, en skole som skal hete Solør montessoriskole fordi den vil være åpen for langt flere enn elever bare fra Østsiden.

- Fleste positive

Et klart flertall av foreldrene har sagt seg positive til en slik løsning. Noen er foreløpige usikre, mens to har sagt nei, opplyste Carmen Maria Bjørvik i friskolekomiteen.

Landets i sin tid yngste montessoripedagog, Gina Thoresen Faraas fra Åsnes, nå ansatt ved en nyetablert montessoriskole i Ringsaker som følge av nedleggelse av offentlige skoler der, orienterte og svarte på en masse spørsmål fra vitebegjærlige foreldre.

Et av prinsippene Montessori-skolene legger vekt på er læring ved hjelp av flest mulig sanser, det vil si ved bruk av mye «konkretiseringsmateriell», særlig de første skoleårene. Skolene forsøker å ta utgangspunkt i barnas interesser og baker inn fagene i dem og lager individuelle læreplaner. Et felles skolemåltid, en time ute hver dag, aldersblanding, lengre økter, men mindre hjemmelekser er også noe av det Montessori-skolene satser på, opplyste Thoresen Faraas.