Fungerende ordfører i Kongsvinger, Pernille Egeberg, mener en ikke kan sitte å se på at den såkalte Galven-tispa kan komme til å slå seg ned i kommunen.

– Formannskapet ga i en felles uttalelse til Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. juli klar melding om at det måtte iverksettes tiltak slik at denne ulven ikke fikk etablere seg på vestsiden av Glomma. Nå må vi på banen igjen for å signalisere at løsningen for flytting ikke kan aksepteres, sier Egeberg.

Hun har vært i kontakt med ferierende ordfører Arve Bones. Han er i tillegg leder i Glåmdal regionråd. Førstkommende mandag skal arbeidsutvalget i regionrådet ha møte.

– Det er ingen selvfølge at denne ulven skal omplasseres i denne regionen, sier Egeberg.

Personlig støtter hun partikollega Gunnar Gundersen (H) som vil ha tispa til Nordmarka.

– Rovviltforliket sier at områdene som har tatt den største rovdyrbelastningen skulle få avlastning. Rovdyrsonen omfatter også Nordmarka. Dermed kunne ulven vært flyttet dit, sier Egeberg.

Hun, i likhet med Gunnar Gundersen, reagerer på at uttalelser Terje Bø i DN skal ha kommet med i NRK i går, hvor han ikke ønsket å flytte problemet til et nytt område.

– Med det innrømmes fra forvaltningen at rovdyr nå er blitt et problem. Det er nytt. At en da i tillegg signaliserer at det kun er vårt distrikt som skal ha denne belastningen, er ikke i henhold til hva rovviltforliket har sagt, sier Gunnar Gundersen i en kommentar til Glåmdalen.

I likhet med tidligere mener han, og vil kjempe for, at gjeldende rovviltmelding må opp til ny behandling i Stortinget.

– Forutsetningene for det vedtaket som ble gjort gjelder ikke lenger, sier Gundersen.