Nå settes saken på den politiske dagsorden. Torsdag møtes formannskapet for første gang etter ferien. Da er dette ett av flere punkter som er satt opp på lista over drøftingssaker politikerne skal diskutere.

– Dette er en sak som kom på dagsorden allerede før ferien. Uværet sist uke bidrar også til at saken nå bør komme på den politiske agendaen, sier Woie.

Det skal nemlig fortsatt være husstander i Eidskog som ikke har fått tilbake internettforbindelsen sin etter uværet. Mobildekningen i kommunen har over tid også vært samtaleemne.

Lommer uten dekning

– Vi får tilbakemelding fra innbyggere som sliter med både internettilgang, dårlig fasttelefonforbindelse og mobildekning. Det er ikke tvil om at vi har store variasjoner på dette området i kommunen vår, sier ordfører Knut Gustav Woie.

Han viser blant annet til at traktene rundt Finnsrud skal slite med dårlig mobildekning. Det samme gjelder også enkelte plasser langs fv. 21 mot Bjørkelangen.

– I tillegg har kommunen den siste tiden fått tilbakemeldinger fra folk som ferdes på rv 2 mellom Matrand og Kongsvinger om at mobilsignalene rett og slett faller ut. Spesielt på kommunegrensa ved Sigernessjøen, sier Woie.

I forhold til beredskapen i hele kommunen mener ordføreren derfor det er viktig å skaffe seg en oversikt over statusen i hele kommunen.

I kommuneplanen

Kommunen jobber nå med den nye kommuneplanen. I det arbeidet er det også viktig å få skaffet en oversikt over hvordan ståa er på mobil- og internettfronten.

– I 2014 forventer folk skikkelig tilgang på begge deler. Dette er viktig. Ikke minst i forhold til å få nye innflyttere til kommunen, og de som ønsker å drive næringsvirksomhet i litt mer grisgrendte strøk. Det burde det være mulig å klare å legge til rette for, sier Woie.

Fikk midler

Han viser til at det for noen år tilbake ble gitt midler fra Samferdselsdepartementet, slik at internettilgangen over det ganske land skulle bedres. Også i glåmdalsdistriktet, der dette ble håndtert gjennom Glåmdal regionråd.

– Hvordan statusen er i forhold til bruken av disse midlene i Eidskog, og fungerer nettet optimalt i forhold til bruken av midlene er noe vi bør få skaffet en oversikt over, sier ordføreren.

Bor du i et område med dårlig mobildekning eller internettilgang? Delta i avstemningen til høyre eller fortell om dine dekningsforhold i kommentarfeltet under.