Elgregionråd Øst har i flere år anbefalt at det må skytes mer elg. Nå snur rådet og ber jegerne sette på bremsene for avskytingen.

– Beiteskader og den skutte elgens vekt de siste årene lå til grunn for at vi anbefalte at det måtte tas ut mer elg. Nå viser tall etter sist høsts jakt at vi må reversere disse anbefalingene tidligere enn antatt, sier leder i Elgregionråd Øst, Lorentz Sæthern.

Det baserer han på tall- og statistikk rådet har ført helt tilbake til 1999.

Observasjon av elg under jakta i de sju kommunene som omfatter regionen øst for Glomma sank i fjor med 15 prosent.

Produksjonen er på det laveste som er registrert de ti siste årene, noe som igjen gir en markert nedgang i bestanden.

Flere årsaker

Selv om kvotene ble redusert fra 2010 til 2011 sank fellingsprosenten fra 91,4 til 86,3. Anbefalingen var å skyte 47 prosent halvannetåringer og 53 prosent voksne dyr. Resultatet ble 43/57.

– Det ble med andre ord skutt for mange produksjonsdyr. Det mener vi ikke kan fortsette, sier Sæthern.

Han peker på flere årsaker til at mye nå tyder på at elgstammen er markant redusert.

– En ting er uttaket fra jegerne. Samtidig har vi ulvens tilstedeværelse som også skal ha sitt, sier Sæthern.

I fjor vinter ble det også drept mye elg i trafikken som garantert påvirket elgstammen.

Sæthern er av den oppfatning at en bare er nødt til å forholde seg til at politikerne har bestemt at vi skal ha ulv i Norge.

Regionen ligger midt i ulvesonen her til lands, og det må hensynstas mener Sæthern.

– At vi har ulv, sammen med at bestanden har gått ned, må føre til at vi må begynne å skyte mer yngre dyr og verne om produksjonsdyra. Det nytter ikke å gå ut i skogen å skyte den første og beste elgen, sier han.

Øke i Kongsvinger?

I alle de lokale kommunene som inngår i regionen, Eidskog, Sør-Odal og Nes unntatt Kongsvinger, mener rådet kvotene bør reduseres kommende høst.

I Kongsvinger er bestanden god og produksjonen tilfredsstillende, slik at det er mulig å øke kvotene.

For Eidskogs vedkommende mener rådet at skal kvotene holdes oppe må avskytingen flyttes mot mer ungdyr og kalver.

Leder i viltnemnda i Eidskog, Frank Aulie, mener det ikke er noen dramatisk nedgang i elgstammen i kommunen.

– Vi huser fortsatt en stor elgstamme som bevisst er tatt ned de siste årene. Vi skal imidlertid være litt på vakt nå. Blant annet har vi en god del ulv i kommunen vi må ta hensyn til. Om litt skal vi ha møte med valdledere fra hele kommunen for å diskutere hvor stor kvote vi bør ta ut under høstens jakt, sier Aulie.

SI DIN MENING!