– Unge må ikke være redde for å stemme i kirkevalget, men være med og bestemme hva slags kirke vi skal ha

Utfordringen kommer fra Ola Nystuen, 23 åringen som strykes fra valglistene i menighetsgruppas forsøk på å kuppe menighetsrådsvalget. Han synes hele saken er trist, og at det er dumt at sterke krefter vil stryke ham og 22 år gamle Kjersti Svartholt i valget.

– Det er vi som er unge og som vil bo i Våler som skal dra dette bygdesamfunnet videre. Derfor er det naturlig at vi får være med og bestemme hvordan vi vil at den nye kirken skal være og hvordan kirkelivet skal utvikles.

Sterke krefter

Derfor er min utfordring like mye en appell til de unge om å bruke stemmeretten som de har fra de er 15 år. Bruke retten til å stemme, til å stryke eller gi ekstra stemme. Det blir viktig at de ikke er redde for å stemme, at de ikke lar seg hindre.

I Våler er det sterke krefter i sving, mye stygg ordbruk og drittkasting. Jeg er helt målløs over at det kan gå så langt som det har gjort. Det er utrivelig når folk blir uglesett, angrepet og hakket på fordi de har en annen mening enn menighetsgruppa. Slik vil vi vel ikke ha det i Våler? spør Nystuen, som også stiller til valg for Ap i sin andre periode.

Han synes politikk er morsomt, og det er viktig for ham at andre unge velger å flytte hjem til bygda. Da bør de komme hjem til et godt bygdemiljø og en staselig kirke hvor de kan ha gode opplevelser. Det nye menighetsrådet skal også være med og utvikle den nye formen for gudstjeneste og trosopplæringen. Involvere bygdefolket i kirkelivet. Ola synes ikke det er naturlig at et menighetsråd skal bestå av folk med snittalder på 60–65 år.

For framtida

– Kirken vi skal bygge skal være for oss som er unge og dem som kommer etter oss. Den skal bygges for de neste 300 år, ikke slik kirken ble bygget for 200 år siden. Det har skjedd mye på den tiden, og hvis huset brenner, skal jeg like å se den som bygger det opp igjen slik det gamle var. Uansett vil vi aldri få den gamle kirken tilbake. Selv om vi bygger på gammel tomt, sier Nystuen.

Han synger i kantoriet, og var aktiv i menigheten som leder for konfirmantene et par år etter at han selv konfirmerte seg.

– Jeg er ingen kirkegjenger som går til gudstjeneste hver søndag, men kirken betyr noe for de fleste. Kirken skal ha flere funksjoner enn gudstjeneste. Her kan konfirmantundervisningen og søndagsskolen være. Vi har et rikt kulturliv, og kirken er et godt konsertrom uten at jeg mener vi skal bygge et kulturhus, sier Ola Nystuen.