Russerulven ble jaget til Åsnes i går. Der krever både saueeierne og Trygve Slagsvold Vedum at den avlives, men fylkesmannen sier nei.

Folk med sauebjeller har hatt russertispa på nært hold, og i går greide de å jage henne ut fra sauebeitene i Stange. Det overførte problemet til saueeierne i Åsnes, som straks søkte om fellingstillatelse.

– Å jage ulvetispa er bare å overføre problemet til andre. Vi ønsker selvfølgelig ikke å slippe sauene våre rett i ulvekjeften, sier Kjell Eierholen.

Han er med i Lauvdalen beitelag, som har store beiteressurser i skogen på Vestmarka som nå står urørt.

Jørn Berg hos fylkesmannens miljøvernavdeling avviser mulighetene for å felle tispa, som anses særlig verdifull fordi den kan bringe nytt blod inn i den norske ulvebestanden.

Lar ulven gå

– Jeg kan bekrefte at tispas siste posisjon i går var i Åsnes vest for Glomma. Det er ikke vår sak hvor denne ulven nå blir jaget, men vi vil følge med på hvor den beveger seg. Vi har avslått en tidligere søknad om fellingstillatelse, og det er fortsatt vårt standpunkt inntil videre, sier Berg.

– Det skal ikke være rovvilt i dette området som ligger vest for Glomma, utenfor rovviltsonen?

– Det er ikke helt korrekt. Sonene gjelder fellingstillatelser og tilskudd. Det er en sone hvor man ikke ønsker at rovdyr skal etablere seg, men vi kan ikke hindre at de trekker i disse områdene. Skadefelling er til for å hindre skader, og i Åsnes er det ikke påvist skader. Såvidt jeg vet er det heller ikke sluppet sau her, og det utbetales tilskudd til saueeierne for at de ikke slipper sauene i dette nabolaget nå, sier Jørn Berg.

Ber statsråden gripe inn

Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) søkte i går kontakt med miljøvernminister Erik Solheim for å få ham til å skjære igjennom i denne saken og ta det formelle ansvar.

– Ulven må avlives. Det er uhyrlig å høre på slike unnskyldninger. Den ene er radiomerket og viktig for forskningen, den andre har særegent blod. Alltid finnes en god grunn, men her er vi i en sone hvor det ikke skal være rovdyr, sier Slagsvold Vedum.

Han sier han jobber hardt mot regjeringen og miljøvernministeren for å få ham til å ta ansvar nå.

– Det går ikke an å holde seg bare til den ene siden av rovviltforliket. Vi kan ikke finne oss i et embetsmannsstyre. Folk er hjelpeløse mot et forskerstyrt regime. Skogsbeltet mellom Stange og Solør henger slik sammen at det er umulig å håndtere dette ved å jage ulven. Her er det enorme beiteressurser som må nyttes, sier Slagsvold Vedum.