– Riksvei 2 kan ikke vente til 2025, hamret Trond Hagerud, påtroppende styreleder for NHO Innlandet og styreleder for «7 sterke», inn i hodene på en tallrik forsamling på Vinger hotell.

Han mente det da vil bli nødvendig med en parallell utbygging av Kongsvinger-Slomarka og Slomarka-Nybakk. Han avviste ikke at det kunne skje via et såkalt OPS-samarbeid, en modell for offentlig-privat samarbeid som er prøvd ut på tre veistrekninger i Norge.

Flere valgte å gjøre møtet på Vinger hotell til et startskudd for kampen om den videre riksvei 2. Sjokkbølgene hadde satt seg etter at fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan kom i forrige uke. Der gikk det fram at uten en økning på 20 prosent i investeringsrammene, kan veien først stå ferdig i 2025. Nå handlet det om kampvilje og samordning av argumenter for den videre strategi.

– Skandinavias kryss

– Vår kamp er 2015, da skal det på plass, slo regionrådsleder Arve Bones fast.

Han la til:

– Vi skal komme med det samme budskapet uansett hvilken ordfører i regionen som uttaler seg, sa Bones som lovet at riksvei 2-forkjemperne skulle stjele showet på innlandskonferansen på Lillehammer 30. januar.

Han var opptatt av å få nasjonale veimyndigheter til å innse at riksvei 2 ikke bare handler om glåmdalsregionens sak, men at Norge og Sverige trenger dette.

– Kongsvinger er Skandinavia-krysset, sa Bones.

– Til Dovre faller

Samfunnskontakt Anne Karin Adolfsen i NAF region øst var opptatt av argumentene for bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp med mer flyt i trafikken, og bedre livskvalitet for dem som i dag bor tett inntil riksvei 2.

– Økonomisk er det nå eller aldri for investeringer i veinettet. Det er nå staten har god økonomi. Om 20 år slår eldrebølgen til for fullt, og kampen om midlene blir enda hardere, advarte hun.

Full støtte til riksvei 2-kampen kom også fra Guttorm Tysnes, regionsjef for Norsk Lastebileierforbund. Han viste til de økende behovene for godstrafikken, og advarte mot å tro at dette kan avlastes ved å føre mer gods over på jernbane.

– Vi må jobbe knallhardt for vår del av potten. Enige og tro til Dovre faller, konkluderte han.

Stortingsrepresentant Per Roar Bredvold (Frp) oppfordret sine politiske kolleger til å se bort fra partitilhørighet i riksvei 2-saken, og kjempe kampen tverrpolitisk.

– 2025 er optimistisk

Veivesenet var også tungt representert. Johan Christian Storbekk i strategistaben for region øst redegjorde for forslaget til Nasjonal Transportplan, og la vekt på at forslaget prioriterer drift og vedlikehold av eksisterende veier framfor nye investeringer.

Prosjektleder for riksvei 2, Erik Furuseth, roste møtedeltakerne for deres vilje til å stå sammen, men overfor Glåmdalen slo han fast at en ferdig riksvei i 2015 er særdeles ambisiøst.

– Da må rammene betydelig opp. Det er høyt press i markedet og anleggskostnadene øker. Vi kan ikke ha for høy bompengefinansiering, for da blir det svikt i trafikkgrunnlaget. Og med for lav bompengetakst tar det for lang tid å finansiere det, sa Furuseth, som ikke hadde noe klart svar på hvor mye mer penger som må til, eller når han personlig mener det er realistisk at veien er ferdig.

– Men uten en vesentlig økning i forhold til det foreliggende forslaget til Nasjonal transportplan, er også 2025 et veldig optimistisk anslag. Det gjenstår fem mil å bygge, og det vil koste mellom 4,5 og 5,0 milliarder kroner, sier han.

Nå er han opptatt av at Kongsvinger-Slomarka ikke blir for forsinket som følge av kulturminnefunnene i Sør-Odal.

– Vi har et håp om å kunne gå til Stortinget med en bompengeproposisjon i løpet av høstsesjonen i år. Da bør det være mulig å komme i gang med arbeidene på Kongsvinger-Slomarka i løpet av 2009, sa Furuseth.

I likhet med Trond Hagerud avviser han ikke at en OPS-løsning kan bidra til raskere sluttføring av riksveien.