En forventet 5- eller 10-årsflom vil bare få mindre konsekvenser i Sør-Odal.

De aller fleste har 1995-flommen friskt i minne. Vesleofsen førte til ødeleggelser for 1,8 milliarder kroner, hvor 900 millioner var skader på bygninger.

Store snømengder i fjellet har ført til at mange frykter en ny storflom i år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), region øst, kunne i går ettermiddag berolige representanter for kommunene Sør-Odal og Nes.

Flomtopp 29. mai

– Temperaturene er nå høye og nedbørssituasjonen framover er usikker. Våre prognoser viser imidlertid at det kun blir en 5-års flom i år, kanskje en 10-års flom, i Glommavassdraget, sa regionsjef Stein Nordvi i NVE.

I så fall har innbyggerne ikke så mye å frykte. Glomma vil bli vårstor og være på sitt villeste rundt 29. mai, men skal ikke by på store problemer eller utgjøre noen fare for bygninger og mennesker.

Bakgrunnen for NVEs besøk på Skarnes i går var overlevering av flomsonekartet for Sør-Odal. Konsekvensene av 20-års og 200-års flommer er kartlagt for området fra Svartfossen til Funnefoss, i likhet med 34 andre områder i region øst.

Oppstadåa mest utsatt

En 200-års flom tilsvarer situasjonen i 1995. Selv om konsekvensene dermed er rimelig godt kjent, skal kartet være en hjelpemiddel når man planlegger arealbruk og vurderer beredskapsbehov.

– I Sør-Odal er et areal på 13.961 dekar utsatt ved en 200-års flom. Områder der det er fare for vann i kjellerne utgjør 35.741 dekar, forklarer Ahmed Reza Naserzadeh og Ivar Olaf Peereboom, som har laget flomsonekartet for Skarnes.

– Oppstadåa er mest utsatt ved en storflom, konstaterte NVE-ekspertene.

På nett

Videre vil store områder ved Dyståa og Sæteråa stå under vann. Langs Glomma er områder ved Maarud, Dysterud, Gjersøyen, Ulleren, Brutengen, Holen, Korsmoenga, Østre Os og Sander flomutsatt, samt noen områder i Sæteråa ved Bjørnstad.

I tillegg oversvømmes boligområder langs Oppstadåa. Også deler av riksvei- og fylkesveiene i området vil bli oversvømt ved 200-årsflom, går det fram av flomsonekartet.

Ved en 20-års flom vil først og fremst lavereliggende områder, delvis med og uten bebyggelse oversvømmes. Alle bruene i området har god sikkerhet for samtlige flommer.

Flomkartet blir også nyttig for alle som bor langs Glomma og Oppstadåa.

Er du usikker på om ditt hus er i faresonen, kan du gå inn på NVEs nettsider og sjekke.