Nå er den nye gang- og sykkelveien ferdig: – Tidligere laget folk løsninger på jordene

Nå er tre kilometer med gang- og sykkelvei i Kongsvinger ferdig.