I går kveld jublet La skogen leve.

– En seier for bygda. Dette er noe vi har kjempet for i halvannet år, sa Hjalmar Nergaard og Øivind Strand i nettverket.

Rett før kommunestyremøtet ga de ordføreren 1502 underskrifter mot vindkraftverk.

Og applausen brøt ut, da kommunestyret gjorde sitt historiske vedtak rett etter klokka 20 onsdag kveld.

Et flertall på 14 representanter sa nei til vindmøller. Et mindretall på 11 sa ja.

Helt fram til møtestart var det usikkert hva utfallet ville bli. Dermed var det også spent stemning på tilhørerplass.

  • DEBATT: Si din mening om vedtaket i kommentarfeltet i bunnen av artikkelen!

130 tilhørere

Saken er en av de viktigste man noen gang har tatt stilling til i kommunen. Derfor hadde man også valgt å legge møtet til storsalen i Milepelen.

Det var et klokt valg. Omkring 130 tilhører inntok setene i amfiet med god oversikt over politikerne.

– I dag er det uvanlig mange tilhørere. Det er første gang jeg har brukt mikrofon under et kommunestyremøtet, åpnet ordfører Lise Selnes (Ap).

Hun oppfordret tilhørerne om å forholde seg rolig. Publikum var eksemplariske, helt til nei-vedtaket var et faktum.

Da brøt altså applausen løs, både på tilhørerplass og blant opposisjonen.

De samlet seg om å si nei til å anbefale konsesjon. Og forslaget kom fra noe uventet hold.

Varaordfører Lasse Juliussen (Ap) hadde forfattet ordlyden som til slutt ble vedtatt.

Arbeiderpartiet hadde varslet på forhånd at man ikke ville binde kommunestyregruppa. Det kom tydelig fram i går kveld.

Ap-splittelse

Partiet har rent flertall i kommunestyret, i går brøt tre av representantene med sine partifeller. Foruten varaordføreren, hadde ordfører Lise Selnes og Jane Dalan Haugsmoen landet på et nei-vedtak.

Dermed ble det også flertall for følgende vedtak:

– Kommunestyret er av den oppfatning at den endelig framlagte kommuneavtalen ikke gir god nok sikkerhet, også økonomisk, for at de negative konsekvenser av utbygging kompenseres i tilstrekkelig grad. Kommunestyret vil derfor ikke anbefale NVE å gi konsesjon til vindkraftutbygging på Songkjølen og Engerfjellet, lyder vedtaket.

– Dersom NVE allikevel skulle velge å gi konsesjon, bør det være under forutsetning av at de foreslåtte konfliktreduserende og avbøtende tiltak blir tatt inn som vilkår i konsesjonsvedtaket. Dersom konsesjon gis vil Nord-Odal kommune varsle ønske om å bruke innsigelsesrett.

Utbygger E.ON var også til stede under møtet.

– Vi var forberedt på et negativ vedtak, sier Lise Toll, gruppesjef for prosjektutvikling i Norge og Martin Westin, prosjektleder for planene i Nord-Odal.