Vardåsen blir utlendingsfengsel på mandag

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Landets første utlendningsfengsel åpner på Kongsvinger allerede på mandag. Justisminister Grete Faremo står for åpningen.

DEL

Dette skjer på «nyfengselet» på Vardåsen førstkommende mandag.

En enorm omstillingsprosess er gjort på de bare to månedene som er gått siden Kongsvinger fengsel fikk dette oppdraget gjennom statsbudsjettet, som ble lagt fram 8. oktober.

To kategorier fanger

På Vardåsen vil det etter en gradvis overgangsperiode bare sitte utenlandske fanger, og som skal sendes direkte ut av landet når de blir løslatt. Dette gjelder straffedømte som soner straffen ferdig ved Kongsvinger fengsel, eller dømte som skal overføres til soning i hjemlandet.

– Mitt mål er at vi i løpet av våren skal ha fullført omleggingen. Vi kaller ikke lenger inn nordmenn til soning her, og en hel avdeling vil trolig bli stående tom ut januar slik at Statsbygg får utført nødvendig vedlikehold der, opplyser fengselsleder Gaute Enger.

Han forteller at det fortsatt vil bli noen varetektsplasser på Vardåsen, men at også disse vil bli forbeholdt utlendinger.

Formidabel omlegging

Enger opplyser at den formidable omleggingen for lengst er godt i gang, og i rute.

Sikkerheten må skjerpes noe, nye menyer utarbeides og oversettes til flere språk, og opplæringstilbudet legges om til først og fremst å omfatte engelsk, byggfag, data og noen skolemotiverende kurs og programmer.

Innen religion får både islam, det katolske og ortodokse bredere plass, og det samarbeides med Frelsesarmeen.

– Både ansatte og våre samarbeidspartnere har virkelig bidratt på en god måte, blant annet gjennom 13 hurtigarbeidende arbeidsgrupper. Vi har blant annet sett på områdene sikkerhet, religion/kultur, skole/arbeidsdrift, samarbeid med UDI og politiet/Politiets utlendingsenhet, kursing av ansatte, eiendom/bygg/anlegg, betjenters og verksbetjenters rolle, og vår nye hverdag med samarbeidspartnerne innen helse, bibliotek, NAV og tolketjeneste. Vi har også besøkt utlendingsavdelingene ved både Ullersmo og Oslo fengsel, informerer fengselsleder Enger, som selv har ledet den overordnede arbeidsgruppa inn mot Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) og Kriminalomsorgen region nordøst.

Også statssekretær Kristin Bergersen, ekspedisjonssjef Marianne Vollan og konstituert avdelingsdirektør Ellen Lise Baardvik i KSF er blant gjestene på mandagens offisielle åpning.

Artikkeltags