Gå til sidens hovedinnhold

Vant rettssaken mot golfklubben

Artikkelen er over 7 år gammel

Tre tidligere ansatte vant fram på alle punkter i søksmålet mot Kongsvingers golfklubb.

Dersom dommen fra Glåmdal tingrett blir stående, må golfklubben ut med over 1,1 millioner kroner, egne saksomkostninger inkludert. De tre saksøkerne – Manuel Sanchez, Lukasz Przybylski og Roger Olsen – er tilkjent til sammen 518.500 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til 320.000 kroner i saksomkostninger. I tillegg kommer golfklubbens egne advokatkostnader. Lukasz og Przybylski var greenkeepere, det vil si tok seg av stell og vedlikehold av selve golfbanen, mens Olsen var mekaniker med ansvar for drift og vedlikehold av klubbens maskinpark.

Retten delte seg

Tingretten delte seg i et flertall og et mindretall. Dommerfullmektig Fredrik Valltoft Eidem og den ene sakkyndige meddommeren, fagforeningsleder Magne Mathiassen, utgjør flertallet. De konkluderte med at Kongsvingers golfklubb ikke hadde lov til å ansette de tre saksøkerne i midlertidige stillinger i 2012. Alle tre hadde hatt faste ansettelsesforhold i de samme stillingene og med de samme arbeidsoppgavene hos forgjengeren Kongsvinger (uten s) golfklubb i tida før denne gikk konkurs i august 2011. Flertallet påpeker spesielt at disse arbeidsoppgavene ikke hadde noe tidsbegrenset preg, og at saksøkerne hadde svært nær tilknytning til virksomheten.

Den andre sakkyndige meddommeren, arbeidsgiverrepresentanten Oddveig Torp Dahl, utgjør mindretallet. Hun la spesielt vekt på at drift av golfbaner her til lands er sesongpreget, og at forutsetningen for arbeidsavtalene for 2012 var midlertidige, tidsbegrensede ansettelser. Torp Dahl mente dessuten at det ikke kan legges vekt på det ansettelsesforholdet som de tre hadde hatt i klubben som gikk konkurs.

Tapt arbeidsfortjeneste

Flertallet kom så til at golfklubben må betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste som de tre er blitt påført som følge av at de mistet jobbene sine. Verst gikk det ut over Sanchez, som først har fått ny jobb nå

fra månedsskiftet mars/april. Tingretten dømte golfklubben til å betale ham 370.000 kroner i erstatning. Olsen og Przybylski fikk nye jobber etter noen måneder slik at tapene for dem har vært atskillig mindre. Ifølge dommen må golfklubben betale de to henholdsvis 85.995 og 62.500 kroner. Av disse beløpene må de tre påregne å tilbakebetale det de har mottatt i arbeidsledighetstrygd i de periodene erstatningen gjelder for.

Siden golfklubben tapte saken fullstendig, ble den også dømt til å dekke motpartens saksomkostninger. Dette beløper seg til vel 320.000 kroner.

Glade og lettet

Selv om dommen foreløpig ikke er rettskraftig ut fra at golfklubben har noen uker på seg til å vurdere en eventuell anke til lagmannsretten, var de tre saksøkerne både glade og lettet da de fredag ettermiddag fikk beskjed av sin advokatfullmektig Trine Kirkevold om at de hadde vunnet fram i tingretten.

- Vi føler oss tusen kilo lettere. Etter at vi mottok dommen, har det vært både smil og tårer, fortalte Sanchez til Glåmdalen fredag ettermiddag, samtidig som de er innforstått med at saken kan bli anket og eventuelt få et annet utfall i lagmannsretten.

Selv har han dobbelt grunn til å juble siden han endelig har fått seg ny jobb. Han er tilsatt hos Oslo golfklubb på Bogstad fra 31. mars – som greenkeeper.

Golfklubben anker trolig

Jan Petter Torgersrud er styreleder i Kongsvingers golfklubb og representerte klubben i tingretten sammen med deres advokat Stein Hegdal. Etter å ha blitt meddelt dommen nå fredag ettermiddag, er hans kommentar:

- Vi tar dommen til etterretning. Samtidig har vi merket oss at det var dissens i tingretten, og det er realistisk at vi kommer til å anke. Men først skal vi sette oss ned og studere dommen nærmere.

Tidligere har Torgersrud fortalt til Glåmdalen at klubben i utgangspunktet ikke har økonomi til å bære den kostnaden et tapt søksmål i denne saken innebærer, og at det eventuelt kan ende med enda en golfkonkurs i Kongsvinger.

Kommentarer til denne saken