– Mandag ettermiddag hadde alle husstandene i nedre del av Lia fått tilbake vannet. De av husstandene som vi ikke har greit å koble om vannforsyningen til, har fått vann tilkjørt, sier Tom Kenneth Brattberg i GIVAS.

Vannlekkasjen mellom Brua-krysset og Bæreiavegen i Kongsvinger førte til at nærmere 100 husstander ble vannløse mandag morgen. Lekkasjen førte også til at det ble mye overvann i veiene i boligstrøket.

Mannskapene greide å stenge vannet, og det ble igangsatt graving for å lokalisere ledningsbruddet og reparere skaden.

– Men det er mye tele og det er vanskelige forhold å jobbe under, så det er uvisst når vi får reparert skaden, sier Brattberg, som ber folk om å ringe 91344006 i tilfelle feil.

Han legger til at det har vært flere brudd på ledningsnettet på nyåret, og at tele og vanskelige arbeidsforhold gjør at disse hendelsene blir mer omfattende.