– Vi har aldri hatt noen episoder i fylkespartiet der jenter er blitt trakassert seksuelt, så vidt vi vet. Men vi tar ungdommene i partiet på alvor, og det er viktig for oss at de skal føle trygghet, både politisk og i privatsfæren, sier Kine Reiersen.

Under Hedmark Venstres årsmøte på Vinger Hotell i helgen ble Reiersen derfor valgt til årsmøtemoder. Det nye vervet ble opprettet for at de unge i partiet skulle ha en trygghetsperson å gå til hvis de ble utsatt for ubehagelige opplevelser, det være seg seksuell trakassering eller andre utrygghetssituasjoner.

– Det er en voldsom tillitserklæring å ha en slik rolle, det krever ydmykhet overfor de unge i partiet, sier Reirersen.

– Har det vært en stri tørn å være årsmøtemor?

– Nei, det har vært ærefullt, men lite byrdefullt, sier Reiersen, og har ikke fått noen henvendelser om trakassering.

– Ingen utrygghet

– Dette er kjempebra. Det er veldig godt å vite at vi har en trygg person å henvende oss til hvis det skulle være noe, mener Benedicte Røvik.

Med sine 17 år var hun årsmøtets yngste kvinnelige delegat, og dermed i «risikosonen» i forhold til sist helgs tilsvarende Venstre-årsmøte i Rogaland.

– Men jeg har ikke vært videre bekymret. Jeg føler ingen utrygghet i Venstre-familien, sier hun.

– Det er ingen fare hos oss, mener fylkesleder i ungdomspartiet, Matilde Monsen.

– Vi er bare to jenter i risikoalderen her, og selv har jeg kjæreste, sier hun.

Leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes, hadde sett fram til et årsmøte med et annet bakteppe enn en rystende sex-skandale.

Mental beredskap

– Men vi kan ikke late som det ikke har skjedd. Episoden i Rogaland øker den mentale beredskapen i partiet og bevisstheten om rolleforståelsen, sier han.

– Men jeg hevder hårdnakket at 17-åringer og 50-åringer må kunne være sammen også i politisk sammenheng uten at det skal mistenkeliggjøres, sier Ringnes.