Avdeling for enslige mindreårige legges ned

Det er avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere som legges ned.

Artikkelen er over 4 år gammel

VÅLER: UDI ga onsdag beskjed om at de ikke vil benytte seg av sin opsjonsmulighet for fortsatt drift av Haslemoen EMA transitt for mindreårige asylsøkere.

DEL

Det betyr at mottaket vil være ute av drift innen 6. mars 2016 etter seks måneders drift, går det fram av en pressemelding fra Hege Heier, avdelingsleder ved avdeling for enslilge mindreårige ved Haslemoen Transittmottak

Mottakets kapasitet på 100 sengeplasser har vært fullt utnyttet til de siste dagene. Per i dag er det 73 gutter på mottaket. Disse vil i løpet av februar bli overført til andre EMA mottak.

Mottaket har sysselsatt dyktige medarbeidere som til sammen representerer 28,5 årsverk, fordelt på 35.

Disse vil etter 6. mars være uten arbeid, går det fram av pressemeldingen.

De ansatte ble varslet kl. 17 i går ettermiddag. Det ble avholdt informasjonsmøte for ansatte samme ettermiddag – det avholdes nytt informasjonsmøte for ansatte i dag.

Rådmann, Helsesjef og Ordfører er varslet. NAV er også varslet.

Åpnet i september

I pressemeldingen heter det videre:

"EMA – Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere ble startet 07.09.2015  - etter bare noen dagers effektiv rigging var det klart for de første 50 beboerne - raskt kom det 50 til og det har siden vært fullt belegg. Selv om det ikke er påkrevd skole ved transittmottak er dette noe de ansatte/avdelingsleder har valgt å prioritere; det er 2 timer skole hver dag – 7 dager i uken.

Aktivitet har blitt prioritert mer og mer da vi raskt så at dette skapte ro og orden. Med leie av gymsal og kanonhallen har det vært mulig å tilby fotball, softball, cricket, volleyball, kin-ball (samarbeid med Bjerkely Folkehøgskole og Klubben AS) i tillegg til dans, yoga, tae kwan do annenhver uke, svømming 1-2 ggr pr uke. Innendørsaktivitet som brettspill, kortspill, tegning, musikkgrupper; tromme, gitar – ping pong, biljard og styrketrening foregår også daglig.

EMA er arbeidsplass for mange – det genererer også bruk av ressurser i lokalmiljø, handelsstand og ikke minst ift taxi-næring.

Det er meget beklagelig at det bygges ned kapasitet på et allerede så godt fungerende mottak. De ansatte har lagt ned en formidabel innsats og sjelden har jeg jobbet med så mange ressurssterke, engasjerte, inspirerende, arbeidsvillige, løsningsorienterte, samarbeidsvillige og idealistiske mennesker som her. Vi har også blitt tatt utrolig godt i mot – og trives ordentlig godt ved Haslemoen Transitt v/ mottaksleder Ola Cato Lie.

Nå er det fortsatt forutsigbarhet og trygghet i hverdagen til beboerne som står i fokus samtidig som vi ser fremover. NAV er informert og avdelingsleder vil med god støtte i fra Norsk Folkehjelp bistå de ansatte i tiden frem til avvikling", sier avdelingsleder Hege Heier.

Artikkeltags