I halvannet år, helt siden entreprenør Martin M. Bakken satte graverskuffa i jorda for å bygge den nye Våler-kirken, har skiltet stått godt synlig i hagen til nærmeste nabo, Tor Oddvar Rivenes.

– Det kommer til å stå der til det råtner, humrer han.

Protest

Rivenes presiserer at det ikke dreier seg om blasfemi.

– Det er bygget jeg protesterer mot, ikke religionen. Jeg er oppvokst med kirken og har hatt flere kirketjenere i familien. Den nåværende kirketjeneren er mitt søskenbarn. Men jeg er ikke enig i verken byggingen på ny tomt eller hvordan den nye kirken ser ut, sier Rivenes.

Kan ikke fjerne

Flere ganger i løpet av perioden har byggekomiteen sendt henvendelser til ordføreren for å få hjelp til å fjerne skiltet, men det har vist seg å være vanskelig.

– Jeg har to ganger vært i kontakt med vedkommende som satte opp skiltet, uten at han har sagt seg villig til å ta det vekk. Jeg har spurt om han kan legge det ned ved spesielle anledninger, men han har avslått dette også, forteller ordfører Kjell Konterud, og presiserer at han selv ikke ønsker å ytre noen personlige meninger rundt saken.

– Dette er en privatrettslig affære som handler om ytringsfrihet, og det er ikke kommunens sak. Skal det tas videre, må kirken gjøre dette, forklarer ordføreren.

Han har flere ganger rådført seg med rådmann Lars-Arne Oldernes, som bekrefter at det er naboen selv som må avgjøre hva som skal skje med skiltet så lenge det ikke foreligger en anmeldelse.

– Vi har ingen rett til å fatte vedtak om å fjerne noe fra en annens eiendom. Det kan sammenlignes med klager på bilvrak. De virker sjenerende, men vi får ikke tatt dem vekk. Hadde det vært til skade eller helsefarlig, ville det vært en annen sak, forteller rådmann Lars-Arne Oldernes.

– Jeg mener skiltet er flaut for vedkommende som har satt det opp. Det må finnes bedre måter å kommunisere meninger på, sier rådmannen, som anbefaler kirken og naboen å ta en samtale for å komme til enighet.

Vil pynte med flagg

Dersom skiltet blir stående, vil det trolig bli lagt merke til av både biskop, landsdekkende presse og kirkegjengere under vigslingen første pinsedag og den påfølgende festuka.

Det synes skilteieren er helt på sin plass.

– Ordføreren har bedt meg ta det ned, men det kommer ikke til å skje. Jeg kommer tvert imot til å henge opp flagg og kanskje plante blomster rundt skiltet. Det er min hage, og der gjør jeg hva jeg vil, presiserer Rivenes.

– Aksepterer det

Arkitekten bak nye Våler kirke, Espen Surnevik, la merke til skiltet tidlig i byggefasen. Han forteller at det ikke har påvirket arbeidet.

– Det vil alltid være noen som ikke deler flertallsoppfatningen rundt sentrale byggeprosjekter. Det aksepterer vi og finner helt naturlig, sier Surnevik til Glåmdalen, og legger til at han gleder seg til den store åpningen.