Trusler om vold, oppfordring til boikott av Mohns bilforretning, påstander om at politimester Tormod Bakke og Henrik Mohn (som nylig sto fram som Ap-medlem) har konspirert om en «politisk vendetta» mot eks-politimann Stein Roger Bergh i Eidskog, er bare noen av kraftsalvene som fosser inn og lager store bølger i kjølvannet av Berghs forklaring på Facebook på hvorfor han brått fikk avskjed fra sin stilling i politiet.

Blant annet har Bergh så sent som søndag morgen gitt en «like» på Facebook til en kommentar fra en av sine støttespillere, som øns-ker Henrik Mohn (sitat:) «?en lang og god ferie på Sundås rehabiliteringssenter».

Fra juristhold får Glåmdalen bekreftet at dette ikke kan oppfattes som noe annet enn en klar trussel om bruk av vold mot en navngitt person, noe den avskjedigede politimannen gir uttrykk for at han liker.

– Bergh bommer

– Du blir utpekt for å være den som «sladret» til politiledelsen om Berghs rolle i en av episodene som nevnes i forbindelse med Berghs avskjed. Er du en tyster og en sladrehank?

– Bergh bommer nok litt der. Det var en av mine ansatte som fant kommentaren hans på Facebook, og som gjorde advokat Geir Langhelle, som er konsernets styreleder, oppmerksom på det. Langhelle ba meg så om en digital kopi, noe jeg sørget for. Det er hele min befatning med saken. Nettopp derfor er det svært ubehagelig å få skyllebøtter som dette, som også innbefatter alvorlige trusler, tømt over seg, sier Mohn.

– Jeg kjenner jo ikke Bergh, og har ikke noe imot verken han eller partiet han representerer. Jeg føler at saken er blitt overopphetet og håper at dette går over uten at jeg trenger å gå til rettslige skritt.

– Det ville aldri falle meg inn å gå til personangrep eller blande noe politisk partiapparat, slik beskyldningene i noen Facebook-kommentarer mer enn antyder. Jeg var for øvrig heller ikke Ap-medlem på det aktuelle tidspunktet, forklarer Mohn.

Blåst ut av dimensjoner

– Det er veldig trist at folk hausser opp og sprer så negative påstander via Facebook på så sviktende grunnlag, og viderefører rykter som skader meg personlig, og oppfordrer til aksjoner som kan ramme forretningsdriften her ved bilsenteret, sier Mohn.

– Jeg har ingen synspunkter på det som gjelder Berghs jobbsituasjon. Dersom han er urettferdig behandlet, håper jeg han får jobben sin tilbake. Men det står utenfor min påvirkning.

– Jeg tåler at det blåser, men nå har saken passert grensen for det akseptable. Jeg håper at vinden løyer, men dersom dette ikke stopper nå, vil jeg rådføre meg med advokat, slår Mohn fast på telefon fra utlandet.