Gå til sidens hovedinnhold

Vi er på trygdetoppen

Artikkelen er over 3 år gammel

KONGSVINGER: Våler kommune har 148 prosent flere unge uføretrygdede innbyggere enn gjennomsnittet for landet. Bare Marnardal kommune i Vest-Agder har større andel trygdede i aldersgruppen 18–44 år.

Samtlige kommuner i Kongsvingerregionen har langt større andel unge uføretrygdede enn landsgjennomsnittet, og tendensen har faktisk forsterket seg kraftig fra 2010 og fram til Folkehelseinstituttets siste opptelling i 2016.

Ved siden av Våler befinner også Eidskog og Åsnes seg på lista over de ti kommunene med størst andel unge uføretrygdede her i landet. Størst økning fra 2010 har det vært i Grue. Der har andelen uføretrygdede i aldersgruppen 18–44 år økt med 71 prosent.

LES OGSÅ: De har en plan for å få ungdom ut i jobb

– Kjent mønster

Fylkesdirektøren for NAV Hedmark, Bjørn Lien, blir ikke overrasket over at kommuner i Kongsvingerregionen gjør seg kraftig gjeldende i negativ forstand på denne statistikken fra Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Ann Mari trosser sykdommen og starter eget firma

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er et mønster vi kjenner godt. Dette er en historie vi drar med oss fra tidligere når det gjelder helserelaterte ytelser i dette området. Det er store forskjeller fra denne regionen til for eksempel Østerdalen. Dette bildet er svært utfordrende, sier Lien.

 

– Arv og miljø

– Hva kan forklaringen være?

– Det er ikke slik at unge mennesker i Kongsvingerregionen er sykere enn andre, så dette handler mye om kultur, arv og miljø. Vanlige, dagligdagse utfordringer blir diagnostisert, det er veldig synlig i dette området i forhold til nasjonalt nivå. Hvis man ikke fullfører videregående skole og kvalifiserer seg for jobb, vil NAV over tid bli nærmeste løsning.

– I tillegg til dette har NAV Hedmark jobbet systematisk med gruppen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Dette arbeidet har ført til at antallet som går på arbeidsavklaringspenger er halvert. Det betyr også at mange er blitt klarert for uføretrygd, sier fylkesdirektøren.

– Må bygge kultur

– Hva må gjøres for å endre denne trenden?

– Utfordringen er at vi må få inn en kultur i denne regionen der det er mye større fokus på læring og kompetanse. Ungdom må få signaler og stimuli fra familie og omgangskrets, det er viktig for den holdningen de unge tar med seg. Det må bygges kultur for læring, forståelse for at det er så mange gode sider ved det å stå i lønnet arbeid, og at arbeid er viktig både for samfunnet og den enkelte. Vi kan rett og slett ikke slå oss til ro med at ungdom i dette distriktet er sykere enn andre, sier Lien.

Utviklingen

Tabellen under viser at samtlige kommuner i vår region har hatt betydelig økning i andelen unge uføre (18-44 år) fra perioden 2010–2013 til perioden 2014–2016. Størst økning har det vært i Grue, mens Nes har minst økning, og ligger under landsgjennomsnittet. Forholdstallet for landsgjennomsnittet er 100. Når forholdstallet for Kongsvinger er 180 i perioden 2014-2016, betyr det at Kongsvingers andel unge uføretrygdede er 80 prosent høyere enn landsnivået.

Sted 2010-2013 2014-2016 Differanse
Hele landet*  100 100 0
Akershus 68 66 -2
Nes 89 95 +6
Hedmark 129 146 +17
Kongsvinger 164 180 +16
Nord-Odal 161 185 +24
Sør-Odal 149 163 +14
Eidskog 196 224 +28
Grue 108 179 +71
Åsnes 186 212 +26
Våler 208 248 +40

* Forholdstallet for landsgjennomsnittet er alltid 100, så alle differanser opp eller ned fra dette utgjør forskjellen i forhold til landsgjennomsnittet.

 

Kommentarer til denne saken