Jussprofessor: – Helgesens forslag vil gjøre det lettere å felle ulv

I Stortinget venter uansett trøbbel for Helgesen. Venstre har slått fast at det strider mot samarbeidsavtalen å endre naturmangfoldsloven. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

I Stortinget venter uansett trøbbel for Helgesen. Venstre har slått fast at det strider mot samarbeidsavtalen å endre naturmangfoldsloven. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er ingen tvil om at miljøminister Vidar Helgesens (H) lovforslag vil gjøre det lettere å felle ulv, mener jussprofessor. I hvert fall i første omgang.

DEL

Fredag foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven slik at det skal bli lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. Men Helgesen kom raskt under angrep fra ulike leire.

Senterpartiet, Bondelaget og Skogeierforbundet mener Helgesens forslag ikke svarer på Stortingets bestilling og at det vil gjøre det vanskeligere å felle ulv.

SV, Miljøpartiet De Grønne og miljøorganisasjonene protesterer også, men av motsatt grunn. De mener forslaget øker presset mot en truet dyreart. Så hvem har rett, hvis noen?

– Ingen tvil

– Den nye bestemmelsen man foreslår å ta inn, innebærer at det blir lettere å felle ulv. Det er det ingen tvil om, sier professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på «vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn».

– Her er det ikke lagt inn noe krav om at det skal være skade. Her kan man felle ut fra mange forskjellige hensyn, sier Fauchald til NTB.

Fortsatt begrensninger

I forslaget heter det at slik felling kun skal skje i «strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning». Selv om det blir lettere å felle ulv, er det altså ikke fritt fram.

– Ordlyden gjør at det uansett ikke er snakk om mulighet til å felle 24 ulver i ulvesonen, slik rovviltnemndene vedtok i høst, mener Fauchald.

– Samtidig gjelder den overordnede begrensningen om felling fortsatt: at formålet ikke kan nås på annen måte, og at det ikke kan true bestandens overlevelse.

– Gode argumenter

Begrensninger til tross, forslaget åpner altså for økt felling av ulv. Men Fauchald mener samtidig at ulvemotstanderne har berettiget grunn til å være kritiske.

– Det er noen uttalelser i selve lovproposisjonen om hvordan eksisterende bestemmelser i naturmangfoldsloven skal forstås. Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv. Her kan ulvemotstanderne ha gode argumenter til å være kritiske, mener professoren.

– Man kan forvente at departementet i behandlingen av klagesaker om felling av ulv vil legge til grunn den forståelsen som er i proposisjonen, sier Fauchald.

Kan bli argument

Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås – for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald.

Uttalelsene kan imidlertid bli endret i en eventuell komitébehandling i Stortinget. I Stortinget venter uansett trøbbel for Helgesen. Venstre har slått fast at det strider mot samarbeidsavtalen å endre naturmangfoldsloven. Hva som skjer med forslaget, er dermed foreløpig høyst usikkert.

Artikkeltags