Årsaken er de mange observasjonene av ulv i Enebakk den siste tida.

I Gran på Hadeland og Hurdal er 87 sau drept på kort tid.

– Vis aktsomhet. Ikke lokk på ulven eller bli værende – gå videre, sier Anne-Marie Vikla, fylkesmiljøvernsjef i Oslo og Akershus, etter å ha konferert med fagfolk.

Fylkesmannen oppfordrer alle som observerer ulv om å trekke seg unna og melde fra om observasjonen til Statens naturoppsyn.

De mange observasjonene av Østmarka-ulven har fått flere til å undre seg om oppførselen til ulven er normal, og i midten av mai gikk rovdyrforsker John D.C. Linnell ut og advarte:

– Det er viktig å være obs på denne ulven og følge med. Hvis den blir mer nærgående eller viser tegn til å være aggressiv, må noe gjøres, sa han.

Vær spesielt aktsom nå

Fylkesmannen inviterte forrige uke Statens naturoppsyn (SNO) og Miljødirektoratet til et møte for å dele fagkunnskap om ulven som er observert i Enebakk.

De antar at ulven er hannen i Østmarka-reviret. Ulven er dokumentert med mange fotografier og videofilmer de siste ukene, både i Marka og i kulturlandskapet i området.

– Vi vil minne om at det er vesentlig at folk viser aktsomhet i møte med ulven på generelt grunnlag. I mai og juni er det også yngletid, og selv om det er for tidlig å si noe sikkert om det har kommet valper hos paret i Østmarka er det viktig tid for ro for både ulv og annet vilt i så måte, sier Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig i SNO i en pressemelding.

– Ikke jag

SNO oppfordrer lokalbefolkningen til å være bevisst hvordan de opptrer når ulven er tilstede, og de sier at ingen bør drive med noen form for lokking eller kalling i et forsøk på å tiltrekke seg ulven.

– Dersom man treffer på ulven, skal man rolig gå videre i fra den, og ikke stoppe opp eller gå nærmere. Føler man ubehag i situasjonen kan man eventuelt skremme dyret ved å rope, ikke jage eller skremme på andre måter, heter det i pressemeldingen.

– Svært uheldig

Ekspertene advarer også mot å legge ut åte for revejakt.

– Foring av ulv er svært uheldig, og Fylkesmannen fraråder dette på det sterkeste.

– Vi ønsker også å minne hundeeiere på båndtvangsbestemmelsene fra 1. april til 20. august. Det er viktig å ha hunden i bånd, både for hundens sikkerhet, men også av hensyn til yngletiden til vilt generelt.

– Meld fra om observasjoner

Observasjoner av ulven kan meldes inn via rapportsystemet Skandobs, direkte til SNO, eller lokale rovviltkontakter.

Fylkesmannen har også en beredskapstelefon hvor man kan nå fagfolk dersom husdyr eller hund er tatt av ulv, eller ved andre hendelser. Telefonnummeret er: 971 35 265