Ulv vest for Glomma

ULVELAND: Olav Mæhlum (t.v.) er kritisk til at områdene vest for Glomma i Nes fortsatt skal være ulvesone, og får langt på vei støtte fra stortingsrepresentant Sverre Myrli.

ULVELAND: Olav Mæhlum (t.v.) er kritisk til at områdene vest for Glomma i Nes fortsatt skal være ulvesone, og får langt på vei støtte fra stortingsrepresentant Sverre Myrli. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

– Et merkelig forslag. Vi skal ha ulv, men man må kunne være med og diskutere hvor, sier Olav Mæhlum.

DEL

Ulvesoneutvalget vil fortsatt ha ulv vest for Glomma i Nes, men ikke i nabokommunen Sør-Odal eller i Kongsvinger og Grue.

Mæhlum, som er leder av utvalg for fisk og vilt i Nes kommune, får langt på vei støtte fra stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Nes.

– Jeg skal bringe argumentene videre, lover Myrli, som møtte partifellen mandag for å lytte og lære.

Rapporten fra utvalget for evaluering av ulvesonen ble mandag 15. oktober overlevert miljøvernministeren. Utvalgets flertall går inn for å videreføre ulvesonen.

Får utvalget det som det vil, blir områdene vest for Glomma i Nes fortsatt en del av ulvesonen – men ikke i nabokommunene på den andre siden av fylkesgrensa.

Utvalget anbefaler at de deler av Kongsvinger, Grue og Sør-Odal kommuner som ligger vest for Glomma tas ut av dagens ulvesone, heter det i rapporten.

Medlemmene kan ikke se at verken størrelse eller beliggenhet gjør disse områdene aktuelle for familiegrupper eller revirhevdende ulvepar.

Forslaget skal i hovedsak være i samsvar med faglige innspill.

Olav Mæhlum er kritisk. Han viser til at en ulvesone vest for Glomma i Nes ligger i randsonen for et stort sauebeite i Eidsvoll, Nord-Odal og Stange.

– Vi tror ikke at det vil bli noe etablering av et nytt ulverevir her. Øst for Glomma er det ofte revirhevdende ulver, men skal det inkludere områdene i vest må dyrene krysse jernbane, Glomma, E 16 og snart en ny motorvei med viltgjerder, påpeker Mæhlum.

Artikkeltags