Men det dokumenterte tilfellet var ikke på vestsiden, der frykten for slike angrep har vært størst denne beitesesongen på grunn av Heliko-Petra.

Der har ulv uroet kyr og tatt flere sauer. Dessuten ble det funnet et kadaver etter en kalv som hadde ligget så lenge at dødsårsaken ikke lot seg påvise. Og nylig ble det funnet ei beingrind etter ei ku langt sør i Grue. Bonde Lars Ola Amundsen frykter flere av hans kalver kan være tatt i området, men han har fortsatt ikke oversikt, men regner med å få det i helgen når han skal skille ut dyr som skal sendes til slakt.

Ulvedrept lød konklusjonen fra Statens Naturoppsyn som har undersøkt kadaveret til ei stor kvige, født i 2007, som sist helg ble funnet på østsiden av Glomma, sør for Grinder helt mot grensen mot Brandval. Dyret hadde ligget en tid, fra før elgjakta.

Eieren, Magne Fjeldseth, forteller at han også savner ei ku og to kalver. Kua har han ikke sett siden i mai, men kalvene ble sett mye senere. Det virket lenge i sommer ganske trygt for ulv i området, men nå på høstkanten tok ulveaktiviteten seg opp, forteller Fjeldseth. Han er takknemlig for tips fra jegere og andre som måtte komme over noe.

Fjeldseth drev tidligere stort med sau, men har redusert sauebesetningen til bare 35 dyr som har gått på beite like i nærheten av hjemstedet i sommer. Av disse ble tre lam tatt i sommer, sier han.