Stjal to av tre vise menn fra julekrybba

Nå må butikken gjøre en ekstra innsats slik at Jesusbarnet får både gull, røkelse og myrra.