Nå står MC-sesongen for døra og nå oppfordres både bilister og motorsyklister om å være ekstra på vakt.

– Så langt har ingen motorsyklister mistet livet i trafikken, men tall fra Statens vegvesen viser at selv om motorsykkel utgjør kun fem prosent av alle kjøretøy, står de for over 20 prosent av dødsulykkene i trafikken. Motorsykkel er et krevende kjøretøy og stiller store krav til førerens kompetanse og ferdigheter. I tillegg er motorsyklister en sårbar trafikkgruppe fordi man er mer utsatt enn i en bil. Det gjør ikke bare føreren selv, men også andre medtrafikanter, må være oppmerksomme. Særlig i kryss og ved skifte av kjørefelt, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen i en pressemelding mandag morgen.

Det er ekstra viktig å være oppmerksom ved sesongstart.

– Bilistene må forberede seg på at vi går inn i en tid med flere tohjulinger, både med og uten motor. Trafikkbildet blir mer blandet. Motorsykler er fleksible kjøretøy som ikke alltid er like enkle å få øye på. Derfor er det ekstra viktig å ta en siste sjekk før krysset og bruke speilene godt, sier Johansen.

I fjor mistet 22 personer livet på motorsykkel i Norge. Tallet året før var 20. En analyser av dødsulykkene med motorsykkel i årene 2005 til 2014 viser at MC-førerne var utløsende faktor i hele 66 prosent av ulykkene.

– Vi må jobbe for at alle overlever MC-sesongen. Derfor er det viktig å holde liv i sikkerhetsdialogen i MC-miljøene og utvikle nye tiltak. Opplæringen utgjør en viktig del av dette og vi må fortsatt utdanne lærere med høy faglig kompetanse. De fleste MC-folkene er opptatt av egen og andres sikkerhet, sier Johansen.