Rysjøen hytteforening er ikke nådige når de i et høringsinnspill langer ut mot den planlagte vindmølleparken i Kjølberget i Våler.

Ifølge forfatterne av brevet, Geir Enersen, Gry Norstad og Frank Norstad, vil vindmølleparken ødelegge utsikten fra hyttene deres.

–Ikke bare vil dette virke estetisk skjemmende, det vil dessuten redusere verdien på hyttene våre vesentlig.

ikke bare for våre hytter men for den øvrige bebyggelsen i Rysjølia, skriver de.

– Truer fugler og pattedyr

De peker også på at den planlagte vindmølleparken vil ligge opp til naturreservatene i området.

De frykter blant annet at vindmølleparken vil øke trusselsnivået for fuglene i trekksonen inn til naturreservatene og at det, på sikt, kan skje en retningsendring i trekkruten til området.

– For større fugler som traner og gjess kan rotorbladene utgjøre en direkte trussel. I det aktuelle området er det registert flere truede dyrearter, understreker hytteeierne.

– Bevisst strategi

Hytteforeningen hevder utbygger Austri vind og utbyggerkommunene har som strategi å planlegge å legge vindmølleparkene på steder der de i «størst mulig grad unngår motstand i utbyggerkommunene».

– De plasseres så nær opptil nabokommunen som mulig.

Umulig uten subsidier

Det ser man i dette tilfellet, hvor man reelt plasserer de negative konsekvensene i nabokommunen Trysil, mener hytteeierne, som dessuten er overbevist om at det ikke er mulig å drive en vindmøllepark lønnsomt.

– Ingen investorer vile deltatt i slike prosjekter uten gavepakker som såkalte grønne sertifikater og annen subsidiering fra myndighetene. Det er ikke mulig å drive en vindmøllepark med overskudd med dagens strømpriser.

Dette har ikke engang vært mulig på vindfulle Smøla. Skattebetalere og norske strømforbrukere skal nok ta det meste av regningen, hevder hytteeierne.

–Ved manglende lønnsomhet og når rehabiliteringsbehovene oppstår er det en reell fare for at anlegg går konkurs.

Anleggene blir stående igjen som spøkelsesanlegg. Hvem tar da regningen? spør hytteeierne som også lurer på hvor naturvernorganisasjonene er i denne saken.