Her skal det bygges gang- og sykkelvei

– Dette vil ivareta trafikksikkerheten. De som bor her har ikke noe tilbud i det hele tatt i dag, sier Ragnar Bjørnstad, som planlegger gang- og sykkelvei langs Sandervegen i Sør-Odal.