Skule Waksviks skulptur «Husdyr ved vannpost» har siden sommeren 1985 hatt tilhold ved Sparebankgården på Årnes. I forbindelse med vedlikehold av bygningens fasade ble skulpturen for en tid tilbake plassert på lager. Nå vil gårdeieren, Årnes Eiendom AS, pensjonere grisene og hanen.

Selskapet mener at skulpturen ikke er kommet helt til sin rett. For å gj øre det må den ha vanntilførsel, hvilket den bare hadde de fø rste årene, da den var plassert på sørsiden av Sparebankgå rden. Etter at den ble flyttet på nordsiden, har vanntroa som grisungene drikker av, vært tørr.

«Omsorg»

- Det er ikke så greit å ordne med vann, spesielt ikke om vinteren. Vi ønsker å anskaffe en ny skulptur, som også er noe høyere enn Waksvik-skulpturen. Da vi ikke har funnet noen skulptø r i Nes, er vi kommet i kontakt med Lise Amundsen i Halden. Spesielt hennes skulptur med tittelen «Omsorg» skulle være godt egnet, men det er ikke tatt noe endelig valg, sier Morten E. Huser i Årnes Eiendom AS.

«Omsorg» er en abstrakt skulptur som viser to mennesker som holder rundt hverandre. Årnes Eiendom AS ønsker også en annen plassering av skulpturen. Bronsegrisene sto noe bortgjemt, den nye skulpturen ønskes plassert på det sørøstre hjørnet, som vender mot den nye rundkjøringen.

- Hva skal skje med Waksvik-skulpturen?

- Den står nå på et privat lager. Vi tar sikte på å selge den som et ledd i å finansiere den nye skulpturen, sier Huser.

- Trist

Skule Waksvik synes det er trist om «Husdyr ved vannpost» ikke lenger skal stå på Årnes.

- Jeg anser denne skulpturen som et av mine beste arbeider, det er en av dem jeg holder mest av. Etter min mening er det ikke et «must» at skulpturen har vanntilførsel, sier Waksvik.

Raumnes Gjensidige Husdyrforsikringsselskap og daværende ABC-bank, Å rnes kjøpte skulpturen for 70.000 kroner i 1985. Nes kommune bidro med 15.000 kroner til finansieringen. Da Årnes Eiendom AS kjøpte Sparebankgården av bankens eiendomsselskap for seks-sju år siden, fulgte hane og grisunger med på kjøpet.

- Fint med variasjon

Det er ikke aktuelt for kommunen å bidra til finansieringen denne gangen, men Årnes Eiendom AS har likevel tatt kultursjef Sigmund Nereng med på råd. Han har ingen innvendinger mot at dyreskulpturen få r avløsning.

- Vi har flere Waksvik-skulpturer på Årnes, så det kan væ re greit med litt variasjon, sier Nereng. «Omsorg» er 70 centimeter høy, og kunstneren foreslår at den plasseres på en 1,25 meter høy granittsøyle.

- Med denne skulpturen ønsker jeg å symbolisere det å ta vare på hverandre, men uten å dominere hverandre, sier kunstneren Lise Amundsen.

Det er flere enn Årnes Eiendom som har falt for «Omsorg». Den står også foran sykehuset i Halden og ved rådhuset i Modum. En 2,5 meter høy utgave står ved Lovisenberg sykehus i Oslo, på Minnelunden i Kristiansand, i gågata i Arendal og ved Galleri Varden i Moss.