Det opplyser Nes kommune på sin hjemmeside. Viking- og middelaldermarkedet skulle etter planen bli arrangert 14. til 16. september. Men etter å ha konferert med Øvre Romerike brann- og redningsvesen har komiteen for årets marked bestemt seg for å avlyse.

– Bruk av ild er en vesentlig ingrediens i denne typer marked, både til matlaging og underholdning. Derfor har komiteen valgt å avlyse årets marked, uttaler arrangøren på Nes kommunes hjemmeside.

Det er fortsatt ekstremt stor skogbrannfare, og selv om det skulle komme betydelige nedbørsmengder, opprettholdes det totale forbudet mot bruk av åpen ild i og i nærheten av skog i Nes. Totalforbudet vil vare fram til 1. april neste år.

Det var ventet flere hundre besøkende til viking- og middelaldermarkedet på Årnestangen.