Han opplyser at bakgrunnen for at muslimene nå blir fratatt bønnerommet, er et tilsyn i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI) i våres. Direktoratet gjorde det klart at bønnerommet ikke er akseptabelt innenfor gjeldende regelverk.

– Min intensjon er ikke å ødelegge for noen. Vi kan imidlertid ikke tillate at visse grupper tar seg til rette, sier Bergersen til Glåmdalen.

– Vi har religionsfrihet og det er lov til å be, men samtidig er dette en privatsak. Muslimene tilhører ulike grupperinger og noen av beboerne har kanskje rømt fra den islamske tro, derfor skal vi være forsiktige, understreker mottakslederen.

Han viser også til at kvinner ikke har adgang til bønnerommet. De kvinnelige ansatte skal dessuten ha blitt trakassert om de har gått inn.

Mottakslederen reagerer ellers på at utenforstående er på mottaket. Han påpeker at dette ikke er lov ut fra sikkerhetshensyn.

– Hadde vi tillatt at for eksempel jødiske asylsøkere fikk bruke et eget rom og dekorere veggene med ikoner, ville dette skapt sterke reaksjoner fra arabere, påpeker Jon Ivar Bergersen.

Mottakslederen synes det er en god idé om muslimene får sitt eget aktivitetssenter eller moské og støtter dette initiativet.